Начало

Начало

Категории на блога

Категории на блога

Раздел I „Общи разпоредби” Чл. 1. „И Дизайн“ ЕООД предоставя стоки и услуги посредством интернет магазинwww.lamaisonbg.com Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с настоящите Общи условия на сайта (ОУ) за електронна търговия. Използването на www.lamaisonbg.com под каквато и да е форма означава, че потребителят се е запознал с тях, както и че ги приема. Тези правила обвързват всички потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.   Чл. 2. „И дизайн” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде надлежно отразена. Потребителите следва да се запознават текущо с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях. Чл. 3. „И Дизайн” ЕООД управлява този Сайт от офисa си във Варна, България. „И Дизайн” EООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи и/или достъпни извън България и използването им от територии, където съдържанието им може да се счита за незаконно, е забранен. Чл. 4. Съгласно чл. 47 от Закона за защита на потребителите ние сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:      Име и адрес на доставчика - „И Дизайн” EООД, гр. Варна9002Княз „Николай Николаевич“ 23 , електронна поща lamaison1974@gmail.com, телефон 0886 544 500 2. Основните характеристики на стоките са описани в страницата за представяне на всеки отделен продукт. „И Дизайн“ ЕООД продава стоки за употреба в бита и семейството. Предлаганите мебели и аксесоари не са предназначени за ежедневна употреба с повишен интензитет на използване. 3. Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е посочена в български лева, с ВКЛЮЧЕН ДДС. 4. Стойността на транспортните разходи за доставка и монтаж НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. 5. „И Дизайн” EООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите. 6. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел „Условия за поръчка и доставка на стоки” на настоящите ОУ. 7. Цената на транспортната услуга, до колкото е избрана такава, се калкулира допълнително и се предоставя на потребителите за одобрение преди финализирането на покупката , в зависимост от направената от тях поръчка . 8. Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида, в който е получена, и по условията на чл.55 от ЗЗП. Ако потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ на предоставения електронен адрес  и да върне стоката  при горните условия, заедно с всички придружаващи документи/ договор и такива удостоверяващи плащане / на адреса на магазина, от който е изпратена. „И Дизайн” ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката и я е предал във владение на търговеца. Транспортните разходи по връщане на стоката както и рискът от случайното й погиване или увреждане до момента на предаване на служител на „И Дизайн ” ЕООД са изцяло за сметка на потребителя или купувача .   Раздел II „Правила за използване на сайта” Чл. 5. „И Дизайн” ЕООД като създател и собственик на този интернет сайт Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки и/или други законови разпоредби. Чл. 6. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици. Чл. 7. Препратки към други  сайтове собственост на трети лица. Наличните препратките от този Сайт към  сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако ги използвате, Вие ще излезете отwww.lamaisonbg.com. Ние не контролираме външните сайтове  и не поемаме никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. Lamaisonbg.com  по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. Посещението си в тези сайтове Вие правите изцяло на своя отговорност и на свой риск. Чл. 8. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуера, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.   Раздел III „Отговорност” Чл. 9. „И Дизайн” ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера и/или услугите на този Сайт. Фирмата има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в текстове, услуги и цени. Някои данни може да са остарели, като „И Дизайн” ЕООД не поема отговорност да ги актуализира. Всички изображения са илюстративни, поради което е възможно разминаване в цветовете. Възможно е информация публикувана в този Сайт да се отнася до продукти, услуги или програми, които в момента не са достъпни. За допълнителна информация се свържете с нас чрез някои от посочените форми за контакт. Чл. 10. „И Дизайн” ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „И Дизайн” ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на щети, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или възстановяване на информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.   Раздел IV „Информация от потребителите” Чл. 11. При посещението и потребленито на услугите от сайта, Вие се съгласявате различни видове Ваши лични данни да бъдат получени и обработени от нас за указани цели. С детайли за видовете информация, която се записва и обработва от наша страна, след дадено от Ваша страна изрично съгласие, можете да се запознаете в „Декларация за поверителност“ Чл. 12. „И Дизайн” ЕООД, не желае да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информации и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Чл. 13. При регистрирането си вwww.lamaisonbg.com, всеки потребител си създава свое уникално потребителско име – E-Mail адрес, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на lamaisonbg.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им. Чл. 14. Личните данни – три имена , област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато е потвърдено желание за получаването на такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.lamaisonbg.com са под закрилата на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Потребителите на www.lamaisonbg.com  са съгласни с факта, че фирма „И Дизайн” ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство. „И Дизайн” ЕООД ще използва личните Ви данни за целите на техническото управление на сайта и поръчките Ви, с цел изпълнение на предлаганите услуги и за подсигуряване на Вашия достъп до специфична информация и/или за обща комуникация с Вас. „И Дизайн” ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни. Служителите на „И Дизайн” ЕООД са длъжни да опазват Вашите данни и да спазват споразумение за неразкриване на поверителна информация. Купувачът приема за сведение и се съгласява личните му данни, фигуриращи в договора за продажба, да бъдат запаметени и обработени за целите на счетоводството. Тези данни ще се използват за изпълнение на законови разпоредби, за осъществяване на движението по плащанията и други дейности конкретно свързани с изпълнение на договора. Данните Ви могат и ще бъдат предоставени на трети страни с цел обработване на поръчката Ви и предоставяне на избрана от Вас услуга – закупуване на стоки с кредит, доставка на поръчаната стока от куриер на посочен от Вас адрес и др. Всеки регистриран в www.lamaisonbg.com потребител има право да бъде информиран, какви негови лични данни и за какви цели се съхраняват при нас. Същите могат да бъдат променяни и заличавани (това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола) собственоръчно през потребителския профил или въз основа на писмено подадено заявление от титуляра, след удостоверяване на самоличността му.   Чл. 15. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на „И Дизайн” ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на функционалността и за информация относно ползването на сайта ни.   Чл. 18. Lamaisonbg.com може да инсталира върху компютрите на Потребителя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за идентифициране и възстановяване на информация при последващо посещение, без да е необходимо и с цел да се спести повторно въвеждане на данни от негова страна.   Раздел V „Условия за поръчка и доставка на стоки” Чл. 16. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указание за цената му. Повечето предложения са придружени със снимков материал. Към някои от тях има опция за допълнителна информация и/или детайлно описание във файл. Указаната цена за всяка стока е за 1 брой и не включва разходи по доставка и монтаж, винаги е в български лева и е крайна (т.е. включва ДДС). Чл. 17. Поръчката започва чрез избор на желания брой от даден продукт и натискане на бутона "Добави в количката".   След което има възможност за добавяне на други продукти чрез "Продължете с пазаруването" или можете да изберете „Към сметката”.   В случай, че вече сте регистриран потребител и не сте влезли през Вашия профил, следва да въведете необходимите данни. Ако все още нямате регистрация, то на тази стъпка можете да я направите. За целта трябва да въведете имена, e-mail, и парола. Тези данни са необходими с цел администриране на профила Ви- разпознаването Ви като регистриран потребител. Ако желаете можете да въведете и рождената си дата, която ще бъде използвана за целите на клиентски ориентираната ни маркетингова политиката. Следва да въведете адрес за плащане и телефон за връзка. Ако сте въвели повече от един адрес, можете да изберете от падащото меню. Ако не укажете, че желаете доставка до друг адрес, то избраните от Вас артикули ще бъдат доставени до адреса за плащане. Можете да изберете начина на доставка. Следва да направите избор, как да ще платите. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Направи поръчка" в преглед на поръчката. Като преди това трябва да сте се запознали с „Общи условия за използването на сайта”  и да го удостоверите с поставяне на тик в полето пред Прочетох и съм съгласен/a с общите условия за покупко-продажба на стоки от lamaisonbg.com. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и lamaisonbg.com При поръчката се посочват имена, e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическо лице. Предоставянето на тези данни е необходимо за изпълненито на поръчката(договора). Поставянето на отметки в полетата до e-mail и телефон се счита за изрично съгласие да получавате от нас указаните видове рекламни/информационни съобщения. Чл. 18. Посочването на неверен / сгрешен адрес и / или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва „И Дизайн ”ЕООД със задължението за изпълнение на доставката. Чл. 19. Поръчките се обработват  в делнични дни от 9.30 до 16:00 часа. Поръчки направени след 16:00 ч се обработват на следващия работен ден. Срокът на доставка на поръчките , зависи от наличностите в склада . Ще бъдете уведомени допълнително за срока на доставка по телефона или на електронната поща . След получаване на поръчката от lamaisonbg.com се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на заявените стоки, услуги и адреса, на който да бъдат доставени. Чл. 20. Поръчаните артикули се доставят на указания адрес или до посоченият от Вас офис на Еконт . Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, заедно с цената на стоката. Дължимата сума се предава на куриера, който трябва да предостави на клиента документ удостоверяващ плащането.  Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента. Чл. 21. До пълното заплащане на продажната цена купувачът се задължава да ни съобщава незабавно за промени в адреса си, както и други данни посочени за връзка с него. В случай, че е сключен договор за транс­портна услуга, клиентът е длъжен да поеме разходите за неуспешни опити за доставка и за издирване, причинени поради сгрешен или непълен адрес, а също и при несъобщаване на промени в данните за връзка с него. Чл. 22. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Клиентът е длъжен да провери целостта на опаковката преди да потвърди писмено получаването й. В случай на установени нередности следва да се попълни протокол с описание на щетите. Рекламация за дефекти причинени от транспортирането, установени след писменото приемане на стоката не се приемат. Чл.23. При разваляне или частично разваляне на договора по вина на купувача ние си запазваме правото да предявим претенции в размера на действително възникналите за нас вреди. Чл. 28. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „И Дизайн” ЕООД се освобождава от задължението си да я изпълни. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за предаване, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка всички допълнително направени разходи  по доставката, същите  се заплащат при получаване заедно със стойността  на поръчката. Раздел VI „Плащане” Чл. 30. Клиентът заплаща избраната стока и стойността за доставката. Плащането се извършва по един от следните начини: С наложен платеж - при получаване на стоката. Възможно е плащане и на място, в магазина. Вие дължите единствено сумата, посочена във Вашата поръчка. Раздел VIІ „Съдържание на услугите и гаранция” 1. Запазваме си правото на обичайни в търговската практика отклонения в цвета и шарката на дървени повърхности с незначителен характер. Същото важи за обичайни в търговската практика отклонения при кожа и текстилни изделия (напр. дамаски и декоративен текстил). 2. При гардероби и секционни мебели наименованието на вида дървесина се отнася за по-важните предни панели и страниците. Използването и на други видове дървесина, фолио или пласт­маса, особено при детайлите от масивно дърво, е обичайна търговска практика и е допустимо. 3. Предварително дадените в каталозите и други рекламни материали размери на мебели, предмети, които се доставят, са приблизителни. Запазваме си правото на обичайни в търговската практика незначителни отклонения. 4. В случай, че клиентът предварително писмено е заявил, че държи изрично на определени външни характеристики на стоката като цвят, шарка на дървени, кожени и/или текстилни повърхности, размери на мебелите, предметите и уредите за вграждане, такива отклонения не се допускат. 5. Купувачът получавайки стоката е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответствия. В случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражения, се счита че стоката отговаря напълно на договореното и няма отклонения в качеството, явни недостатъци или дефекти. В случаите, когато стоката се получава от името и за сметка на купувача от транспортна, спедиторска или логистична фирма, тези задължения на купувача се упражняват от тази фирма. С предаването на стоката на превозвача/спедитора се счита, че стоката е предадена без възражения на купувача. 6. При проявата на скрити дефекти купувачът има право на рекламация в съответствие със законовите разпоредби. За дефекти на стоката, които са се появили поради непра­вилен и/или неподходящ транспорт, монтаж и употреба, която не съответства на предписаните от нас условия за експлоатация, предадени заедно със стоката, ние не носим отговорност и не поемаме никакви гаранционни задължения. При рекламация на дефектна стока Купувачът е длъжен да представи в магазина стоката в оригинална опаковка, своя екземпляр от договора и оригинал на докумена за плащане. Купувачът има право на поправка на стоката. В случай, че поправката е невъзможна или е свързана с непропорционално високи разходи, дефектната стока по наша преценка може да бъде заменена с друга стока от същия вид. Ако подмяната или поправката се окажат невъзможни, купувачът принципно има право на избор между отбив от цената или разваляне на договора, като при незначителни дефекти е допустим само отбив от цената. Раздел VIІІ Отговорност за вреди, ограничена отговорност, давност: 1. Ние не поемаме отговорност за вреди, причинени поради незначителна небрежност. Тази ограничена отговорност важи и за всички лица, за които отговаряме въз основа на законови разпо­редби, а също и за всякакви видове вреди, особено последващи, с изключение на увреждания на хора. 2. Всякакви претенции, във връзка с недостатъци на продаваните от нас стоки и причинените във връзка с това вреди (с изключение на свързаните с увреждане на хора) към нас и нашите сътрудници, извън случаите уредени в Закона за защита на потребителите, губят давност 6 (шест) месеца, считано от датата на продажбата на стоката. 3. Ограниченията на отговорността, съгласно горните алинеи, важи и в случай на разваляне или някакъв друг вид отмяна или сторниране на договора, дори и когато е с обратна сила.     Въпроси или предложения във връзка със сайта www.lamaisonbg.comсе приемат от  И Дизайн ЕООД на телефон 0886 544 500 в работно време от понрделник до петък или по електронната поща lamaison1974@gmail.com .   Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите и са в сила от 26.04.2018 г.